Akkoordverklaring AVG – Publicatie foto’s

Beste leden en wettelijk vertegenwoordigers van leden,

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Dit betekent dat er in de gehele EU dezelfde wetgeving van kracht is omtrent het privacybeleid van alle bedrijven en organisaties die persoonsgegevens vastleggen. W.H.S.C. heeft een Privacy Policy opgesteld waarin duidelijk is terug te vinden hoe W.H.S.C. gegevens van bezoekers van www.whsc.nl verwerkt. Naast deze omgang met gegevens vallen er nog diverse andere onderwerpen onder de wetgeving waaronder het publiceren van foto’s waarop mensen al dan niet herkenbaar zijn.

W.H.S.C. is erg actief is op Social Media en haar website.  De publicatie van foto’s is van essentieel belang voor exposure en bekendheid en zal alleen met deze doeleinden gedaan worden. Graag vragen wij al onze leden de onderstaande verklaring in te vullen. Indien er bezwaar is op het gebruik van foto’s waarop u al dan niet te herkennen bent kunt u kiezen voor de optie ‘Niet Akkoord’. Het is mogelijk dat er in het verleden reeds foto’s gepubliceerd zijn waarop u te herkennen bent. Wanneer u wenst dat deze foto verwijderd wordt is dit uw goed recht. Wij vragen u in dit geval de naam, locatie en publicatiedatum van de foto door te geven via webmaster@whsc.nl. De foto zal dan op uw verzoek verwijderd worden.

Wanneer er meerdere gezinsleden lid zijn van W.H.S.C. vragen wij u de verklaring voor ieder lid apart in te vullen.

De Akkoordverklaring AVG – Publicatie foto’s