Privacy Policy

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.whsc.nl bezoekt.

1. Beheer
De website www.whsc.nl staat onder beheer van de Winschoter Honk- en Softbal Club, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.

2. Gegevens van Bezoekers

a. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.whsc.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
b. De Winschoter Honk- en Softbal Club zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. De gegevens die de klant aan de Winschoter Honk- en Softbal Club verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

3. Gegevens die door de Bezoekers worden verstrekt
De Winschoter Honk- en Softbal Club kan de gegevens die door de bezoeker verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

a. De verwerking van de gegevens.
b. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de gegevens, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin de ontvangst van de gestuurde gegevens wordt bevestigd.
c. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan de Winschoter Honk- en Softbal Club denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

4. Verplichte opgave van gegevens
Bij het verstrekken van persoonsgegevens is de bezoeker verplicht de velden Uw naam en Uw e-mail in te vullen. Dit is aangegeven middels de (verplicht) achter de veldnamen. De verplichte informatie is nodig om de gevraagde service te kunnen bieden.

5. Wijziging van bezoekersgegevens
De bezoeker heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te verbeteren, af te schermen, te verwijderen en/of te wijzigen. De bezoeker kan via het contactformulier een verzoek tot indienen. Binnen vier weken krijgt de bezoeker reactie op uw verzoek. De Winschoter Honk- en Softbal Club kan de bezoeker in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door de Winschoter Honk- en Softbal Club voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

6. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de bezoeker aan de Winschoter Honk- en Softbal Club zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzondering op deze regel:

a. Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

7. Beveiliging van persoonsgegevens
De persoonsgegevens van de bezoeker zullen alleen worden gezien door de direct betrokkene van de Winschoter Honk- en Softbal Club. Bij het verstrekken van gegevens door de bezoeker aan het algemene contactformulier of emailadres (info@whsc.nl) zal de webmaster de juist betrokkene binnen de Winschoter Honk- en Softbal Club contacteren en de persoonsgegevens doorsturen. Hierna zal de webmaster de persoonsgegevens van de bezoeker verwijderen.

8. Cookies
De Winschoter Honk- en Softbal Club maakt geen gebruik van cookies.

9. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij de Winschoter Honk- en Softbal Club. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

10. Disclaimer
De Winschoter Honk- en Softbal Club is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.