Afscheid als bestuursleden Albert en Reinier

Afgelopen donderdag werd er officieel afscheid genomen van Albert en Reinier als bestuursleden. Op de ALV dit voorjaar werden ze reeds bedankt voor hun inzet, maar nu was dan het officiële afscheid binnen het bestuur. De heren werden getrakteerd op een etentje en kregen beide een leuke bon cadeau. Beide heren blijven actief binnen de vereniging. Heren bedankt voor jullie jaren lange inzet!

Voor Albert en Reinier zijn in de plaats gekomen Bartek en Martin. Het bestuur is weer voltallig en zal op dezelfde voet verder gaan. Albert zullen jullie nog veel in de kantine tegenkomen als lid van de kantinecommissie. Daarnaast blijft hij als wedstrijdsecretaris actief.

20 maart ’18 – Algemene Ledenvergadering (ALV)

Op 20 maart 2018 staat de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) weer gepland. Het bestuur van W.H.S.C. nodigt haar leden en vertegenwoordigers van leden uit om de vergadering bij te wonen. Jullie aanwezigheid wordt erg gewaardeerd.

De agenda heeft een prospectief kenmerk en is een ieder per e-mail toegestuurd. Evenals de formele uitnodiging en de Notulen van vorig jaar.

Graag ontvangen we jullie op dinsdagavond 20 maart 2018 in onze kantine aan de Stikkerlaan 1b te Winschoten. Inloop vanaf 19.15u. Aanvang 19.30u.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Even voorstellen, onze nieuwe voorzitter Will Valentijn

Een pasfoto van Will Valentijn

Halverwege vorig honkbalseizoen heeft de voorgaande voorzitter zijn werkzaamheden binnen W.H.S.C. neergelegd. Sindsdien is onze club opzoek naar een vervanger en als snel werd die gevonden. Will Valentijn, die september vorig jaar reeds werd verwelkomt in het bestuur, leek een geschikte kandidaat. In een bestuursvergadering bleek ook Will interesse te hebben en hij besloot zich verkiesbaar te stellen als voorzitter. Afgelopen woensdag 22 maart was de jaarlijkse algemene ledenvergadering waar Will Valentijn door de aanwezige leden, zonder tegenkandidaten, werd verkozen tot nieuwe voorzitter van W.H.S.C. Graag stelt hij zich even kort aan jullie voor.

 


Beste vrienden en vriendinnen van W.H.S.C.,

De meeste mensen binnen de club zullen me ongetwijfeld al eens gezien hebben op of rond het veld, maar voor de zekerheid zal ik me even officieel voorstellen. Mijn naam is Will Valentijn en na vorig jaar in het bestuur te zijn gekomen ben ik sinds de ALV de nieuwe voorzitter van W.H.S.C.

Nadat eerst mijn zoon Sebastian lid werd van de club, en iets later ook mijn dochter Fleur, was ik net als de meeste ouders al snel onderdeel van de harde kern chauffeurs/supporter, en klusjesmens.

Will aan slag voor onze recreanten

We gaan vol goede zin en enthousiasme door met de plannen waar we vorig jaar als bestuur mee begonnen zijn. Plannen die we natuurlijk alleen kunnen waarmaken met de onmisbare hulp van alle leden, groot en klein, ouders en en andere toppers die de club een warm hart toedragen.

Veel dingen zijn al gerealiseerd In een betrekkelijk korte tijd. Kijk alleen maar eens even naar de nieuwe dug outs, terras enz.
Wens jullie een fijn en sportief seizoen en ik hoop jullie binnenkort graag te ontmoeten op  de velden! Mocht je nog vragen hebben, stel ze gerust.

Vriendelijke sportgroeten,
Will.