Last Minute: Scheidsrechtersopleiding U2

Gisteren ontving W.H.S.C. de vraag van Wilko Bleeker, initiatiefnemer van de Drachten Diamonds, of er animo is voor de Scheidsrechtersopleiding U2. Dit is een gecombineerde scheidsrechtersopleiding voor zowel softbal als honkbal. De titel van dit bericht bevat ‘Last Minute’, omdat dhr. Bleeker graag uiterlijk dit weekend verneemt of er interesse is. Van diverse verenigingen uit het noorden doen reeds mensen mee aan de opleiding.


Scheidsrechtersopleiding U2

De volgende informatie is afkomstig van de K.N.B.S.B.

Doel
Het doel van de U2 opleiding is het opleiden van deelnemers voor het leiden van wedstrijden honkbal en/of softbal in de wedstrijdsport.

Toelatingseisen
De deelnemer dient op de dag van het examen de leeftijd van 14 jaar te hebben bereikt en lid te zijn van de KNBSB. De deelnemer moet bij aanvang van de U2 opleiding in bezit zijn van het spelregelbewijs “Honkbal en Softbal Masterz”. Het halen van dit bewijs duurt ca. 1 uur. Meer info hierover is hier te vinden.

Voor wie is de U2 opleiding geschikt?
De U2 opleiding is geschikt voor een ieder die als scheidsrechter wedstrijden wil gaan leiden. Voor degene die aspiraties heeft de top te willen bereiken is deze opleiding veelal de eerste stap.

Aanvang
Verenigingen kunnen het hele jaar door bij de BUBS (Belangenvereniging Umpires, Beoordelaars, Scorers Baseball & Softball) een aanvraag doen om de U2 opleiding intern te organiseren.

Duur
De opleiding omvat 10 uur verdeeld in twee theorieworkshops van 2,5 uur en twee praktijkworkshops van 2,5 uur. De opleiding wordt afgerond met het leiden van een oefenwedstrijd tijdens de laatste praktijkworkshop.

Examen
De opleiding wordt afgerond met een praktijkexamen (Proeve van Bekwaamheid -> PvB). Wanneer de deelnemer het praktijkexamen met goed gevolg aflegt, is de deelnemer geslaagd en ontvangt deze het diploma “Umpire 2”.


Locatie & Data
De opleiding zal gegeven worden op de accommodatie van de Drachten Diamonds met het volgende adres: Sportlaan 9 te Drachten. De definitieve data waarop de opleiding zal plaatsvinden volgen t.z.t.

Kosten
Deelname aan de opleiding kost €15,- p.p. Hiervoor kunt u de gehele opleiding volgen en bent u voorzien van koffie of thee.

Aanmelden
Aanmelden voor de opleiding kan tot uiterlijk zondagavond a.s. (04-02-2018) via voorzitter@whsc.nl. Na de aanmelding is het nog mogelijk om het eerder benoemde spelregelbewijs te behalen.

Succes!