Renovatie – De nieuwe kantine gaat komen!

Goed nieuws omtrent een nieuwe kantine e.d. Het eerste gedeelte van ons renovatieproject is al een tijdje afgrond. Vanaf het begin van het seizoen geniet een ieder al van onder andere de nieuwe dug-outs en het strakke terras. Een duidelijke scheidingslijn is nog goed zichtbaar in de vorm van een rijtje klinkers een aantal meter achter de slagkooi. Dit is de plaats waar het tweede gedeelte van ons renovatieproject zal plaatsvinden.

Een foto van eerdere werkzaamheden bij onze ‘oude’ kantine

Het huidige bestuur heeft een knap plan van aanpak neergelegd bij de gemeenteraad. Inhoud? Een nieuwe kantine met stromend water en sanitair. Daarnaast zijn er in dit plan van aanpak nog een aantal andere essentiële punten meegenomen, waaronder de aanleg van een tegelpad vanaf het hoofdveld van WVV, langs onze slagkooi naar onze huidige kantine. Eerder al was er in de gemeenteraad een debat over ons plan van aanpak. Gisteren, 29 mei 2017, was de definitieve klap met de hamer. De gemeenteraad ging unaniem akkoord met een kostendekkende financiële ondersteuning om dit plan van aanpak tot uitvoering te brengen.

Een beter verjaardagscadeau kan W.H.S.C. zicht niet wensen voor haar 60-jarige jubileum. Zo snel mogelijk, nadat de afhandeling en afspraken goed in kaart gebracht zijn, zal er gestart worden met de werkzaamheden waarvoor wij wederom een beroep gaan doen op ons netwerk en onze leden. Zonder hun hulp gaan we het niet voor elkaar krijgen. Met WVV zal nauw contact onderhouden worden om onze en hun werkzaamheden omtrent hun kunstgrasveld goed op elkaar af te stemmen. Binnen W.H.S.C. hebben wij reeds laten zien wat er met zelfredzaamheid te bereiken is en dit gaan we opnieuw opstarten en voortzetten.

Verheugd op de start van deel twee van ons renovatieproject. Blijf op de hoogte via www.whsc.nl. In de zoekbalk onderaan de website kunt u zoeken op het trefwoord ‘renovatie’ voor alle berichten hierover. Een fotoalbum met alles dat tot nu toe gedaan is en alles dat nog dat komen is hier te vinden.

De eerste grote stap richting een eigen clubgebouw

Al diverse jaren maakt het bestuur van W.H.S.C. zich hard voor de realisatie van een eigen kantine/clubgebouw. In het verleden werd er reeds overgestapt van een tuinhuisje naar een zeecontainer, maar  sprake van een echt clubgebouw is er nooit geweest. Een van de doelen van het huidige bestuur is dan ook geweest om hier verandering in te brengen en de plannen door te zetten.

Penningmeester Bouke de Jong en algemeen bestuurslid Albert Koning hebben een plan van aanpak opgesteld om de droom van W.H.S.C. contouren te geven. Diverse offertes werden ingewonnen en de plannen werden op papier verwoord. 20 maart werd het plan van aanpak op ons eigen honk- en softbalveld doorgenomen door Swagerman en Visser van de gemeente Oldambt. Beide heren lustten wel een kopje koffie, maar dit zou nog even op zich laten wachten, want voorzitter Will Valentijn moest, ironisch genoeg, nog even met een jerrycan water halen. Zonder koffie, maar niet minder enthousiast werd het plan van aanpak ontvangen. Beloofd werd dat het document een plekje op de agenda van het college zou krijgen.

Journalist Tammo Beishuizen van het Dagblad van het Noorden was aanwezig op de vergadering en ving het goede nieuws op. Meteen werd er contact gezocht met voorzitter Will Valentijn die het bericht onder het bestuur verspreidde. Vandaag mag het geweldige nieuws dan eindelijk naar buiten gebracht worden; Het college van het Oldambt heeft de raad voorgelegd om W.H.S.C. met €36.000 te ondersteunen bij de aanschaf van en werkzaamheden omtrent een nieuwe kantine met stromend water en riolering. Opgemerkt moet worden dat het plan nog op de raadsvergadering goedgekeurd dient te worden. Afgezien daarvan is W.H.S.C. verheugd en heeft goede hoop dat binnenkort de definitieve toezegging  gedaan wordt. De raadsvergadering zal eind mei plaatsvinden.

Het begint er steeds meer op te lijken dat W.H.S.C. haar jubileumjaar gaat afsluiten met een eigen kantine!