Eerste PubQuiz, geslaagd!

Afgelopen vrijdag werd er in onze kantine de eerste PubQuiz in de W.H.S.C.-geschiedenis georganiseerd. Marieke kwam enige tijd geleden met het leuke idee en samen met Martin werd er al snel invulling gegeven aan de gedachten spinsels.

Enkele dagen later werd de inschrijving geopend en al snel volgden de eerste aanmeldingen. In totaal hebben vijf teams zich aangemeld. De losse spelers werden verdeeld onder de teams en zo kon er om 19.30 uur begonnen worden met de eerste speelrondes. Voordat we echt begonnen moest iedereen nog wel even zijn telefoon inleveren.

In totaal werden er zes vragenrondes gespeeld met elk tien vragen. Een powerpoint ondersteunde het geheel met af en toe plaatjes en geluidsfragmenten.

Om de twee vragenrondes werd er een spel gespeeld. Bij het eerste spel moest er van ieder team één deelnemer – zonder handen – een snoepje zoeken en opeten in een flinke dot slagroom. Het tweede spel was iets uitdagender. In opperste concentratie konden de teams punten verzamelen door vijf suikerklontjes te stapelen op een roerstaafje in hun mond. Het laatste spel ging om snelheid. Vier deelnemers per team moesten zo snel mogelijk een hoepel van links naar rechts krijgen waarbij iedereen door de hoepel moest. De spellen leverden weer hilarische acties op.

De avond werd gewonnen door het team gevormd door Jeroen, Carlot, Detmer, Tom en Britt. Zij ontvingen een klein cadeautje. De avond bleef ook na de PubQuiz nog lang gezellig. Hieronder is nog een korte collage te zien met wat foto’s die tijdens de avond genomen zijn.