Afgerond ✓ – Renovatie Accommodatie

Vol vreugde melden wij jullie dat we het inmiddels twee jaar durende project ‘Renovatie Accommodatie’ hebben afgerond. Het is een uitputtingsslag geweest met verschillende up’s en downs, maar we hebben de eindstreep weten te bereiken. Graag kijken we samen met jullie op deze Paasdag nog eens terug op het overweldigende werk dat we samen met leden en betrokkenen hebben verzet!

Hoe het allemaal begon

September 2016 – ‘#&!#$!%, struikel ik weer over zo’n uitstekende tegel!’ Deze leus klonk toch regelmatig over ons terras zo’n twee jaar terug. Al verscheidene jaren werd er – op het werk van een aantal vrijwilligers en de gemeente na – redelijk beperkt onderhoud gedaan aan onze accommodatie. Dit reflecteerde natuurlijk op de kwaliteit en leverde meer en meer ergernissen op. Het werd de hoogste tijd dat onze accommodatie eens flink onder handen werd genomen!

Op een zaterdag werd er dan ook begonnen aan het volledig opnieuw bestraten van ons terras. Wegens de vele boomwortels moest het geheel opgehoogd worden om het egaal te krijgen. We lieten een vrachtwagen vol geel zand aanrukken en een week later konden nieuwe tegels uit een achtergelegen woonwijk halen. Niet veel later konden we al genieten van ons nieuwe, strakke terras. Alleen werd het project groter…

Nieuwe Dug-outs

Tijdens het aanleggen van het terras volgde het nieuws dat honk- en softbalvereniging ‘White Cats’ uit Sneek ophield met bestaan. Ontzettend jammer voor het honk- en softbal in de regio, maar je weet wat ze zeggen. ‘De een z’n dood, is de ander zijn brood’. Ons bestuur besloot de stoute schoenen aan te trekken en nam snel contact op met de gemeente daar. Wij hadden namelijk wel belang bij de nog nieuwe dug-outs van de vereniging. Als snel volgde het goede nieuws dat W.H.S.C. de dug-outs mocht overnemen. Voorwaarde was echter wel dat we ze zelf kwamen ophalen. Gemeente Oldambt zou voor ons het transport financieren.

Zo doende werden snel de koppen bij elkaar gestoken en volgde er een plan. Met wat connecties binnen de vereniging werden er een vrachtwagen, aggregaat, gereedschap en twee aanhangers geregeld. Met maar liefst elf man vertrokken we naar Sneek om de klus te klaren. Alles verliep echter zo snel dat we op ons veld nog geen plek hadden om de nieuwe dug-outs te plaatsen. Er werd tijdelijke opslag georganiseerd en op het veld dienden onze klassieke dug-outs omgetoverd te worden tot een fundering voor de nieuwe.

De oude dug-outs werden (toch wel een beetje met pijn in ons hart) afgebroken. Er werd met man en macht gewerkt aan het aanleggen van een goede fundering. Dit deel van het project speelde zich overigens af in december 2016, Brrrr. Soms kwamen onze mannen als sneeuwpoppen thuis, maar het werd met liefde gedaan. Ondanks de kou en de sneeuw werd er hard doorgewerkt en werd er halverwege januari 2017 al de laatste hand gelegd aan de dug-outs. In de onderstaande slideshow zijn een aantal foto’s te zien die een beeld geven van het verzette werk.

Een eigen clubgebouw

Gedurende het plaatsen van de dug-outs werd er besloten een commissie in te richten die zich ging focussen op de vergunning voor en financiering van een eigen clubgebouw. Deze plannen lagen al lang op tafel, maar hier werd eerder nog niet echt op doorgepakt. Nu werd er kritisch naar gekeken en werd er bij de gemeente een plan van aanpak ingediend. Inhoud? Een nieuwe kantine met stromend water en sanitair. Daarnaast zijn er in dit plan van aanpak nog een aantal andere essentiële punten meegenomen, waaronder de aanleg van een tegelpad vanaf het hoofdveld van WVV, langs onze slagkooi, naar de kantine. Op 29 mei 2017 konden de vlaggen uit en werd het plan door de gemeenteraad goedgekeurd!

De Units!

Dat het plan van aanpak goedgekeurd werd, omvatte niet dat het clubgebouw voor ons aangelegd zou worden. De gemeente zou een bedrag uitkeren waarvan wij zelf het gebouw konden gaan bouwen en waarmee we invulling konden geven aan onze andere wensen. Nu de kogel door de kerk was, konden we vast de eerste voorbereidende werkzaamheden uitvoeren. Zo werden er containerunits aangeschaft bij Stijkel Bouw. Bij de aanschaf konden we een mooie deal sluiten en mochten onder andere al onze voorbereidende houtwerkzaamheden in hun werkplaats uitvoeren. Een van de voormannen van onze bouwgroep heeft bij Stijkel haast het gehele bouwpakket weten voor te bereiden, erg knap werk! Dit scheelde bovendien bij het opbouwen op ons veld.

De units werden helemaal gestript, kregen dubbele deuren en er werden vast wat wanden verplaatst. Voor het dak werden dakspanten gemaakt. Alvorens de units geplaatst konden worden, diende er op het veld weer heel wat te gebeuren. Er werd ruimte gemaakt in het bos op de locatie waar de units geplaatste dienden te worden en er werd een leiding, riool en kabel van voren naar achteren getrokken. Even om jullie scherp te houden. Al deze en eerder genoemde werkzaamheden zijn verricht door onze eigen leden. Super hè!? Op 7 september 2017, één dag voor dat de natte moesson uitbrak, werden de units op het veld geplaatst. Ook van dit proces hebben we een aantal mooie foto’s geselecteerd.

Afwerken en inrichten

Nu de units op hun plek stonden konden we verder met het inrichten. Samen met de leden van de bouwgroep hadden we bedacht wat we wilden en hoe alles eruit moest komen te zien. Er werd een mooie vloer aangelegd, koven gemaakt voor de aansluitingen van de units, een bar getimmerd (vakwerk!) en zo kunnen we deze opsomming nog wel even voortzetten. Met dank aan twee heren van G.W.Bos werd de kantine voorzien een goede meterkast en stroom. Ons meubilair hebben we voor een groot deel te danken aan onze leden, Zonnehuisgroep Noord en de Nederlandse Spoorwegen.

Ook buiten de kantine diende weer heel wat te gebeuren. Er moest een extra terras aangelegd worden en de eerste hand werd gelegd aan het tegelpad naar voren. Wederom werd er met man en macht gewerkt. Van ieder vrij moment werd gebruik gemaakt om weer verder te gaan op het veld. Het streven werd uiteindelijk om onze najaarsvergadering van oktober 2017 in ons eigen clubgebouw te houden en dat hebben we gehaald!

NUTS

Niet alles liep helaas zo vooruitstrevend. Zo kwamen er wat moeilijkheden op ons pad betreft het aansluiten van ons riool, water en licht op het net van WVV. Een lang verhaal kort, wij dienden onze gehele eigen aansluitingen te realiseren en hiermee ging zo’n €20.000 extra gepaard. Dat hadden we niet. Een flinke domper voor ons en tevens een flinke vertraging in ons project. Ten eerste konden wij het probleem financieel niet oplossen en ten tweede dienden we een lang aanvraag-traject aangaande NUTS-voorzieningen aan te gaan. Toch lieten we ons door deze tegenslag niet uit het veld slaan en er werd een nieuw plan van aanpak opgesteld.

Na een korte winterslaap van de bouwgroep in de winter van 2017 op 2018 volgde er goed nieuws. Gemeente Oldambt zag de meerwaarde wel in van NUTS-voorzieningen op ons inmiddels eigen adres en hielp ons uit de brand. We konden weer door. In de bovengenoemde periode werden inmiddels een hele lading trottoirtegels en bandjes geleverd voor de aanleg van het tegelpad. Even later werd ook het tracé voor het tegelpad afgegraven, met dank aan Timmerman Kraanverhuur. Ook met dit deel van het project konden we dus weer aan de slag. Omdat de aanvraag van de NUTS-voorzieningen nog liep konden we op een wat rustiger tempo doorwerken. Uiteindelijk werden we op 29 juni 2018 aangesloten op de NUTS-voorzieningen. Een historische dag voor W.H.S.C. die we niet snel zullen vergeten!

Horeca-vergunning

Het einde van het project kwam nu dan toch wel langzaam in zicht. Gezien de duur van het project en de hoeveelheid hulp die we kregen ging de vaart er een beetje uit. De kantine functioneerde, maar nu moesten de puntjes nog op de spreekwoordelijke ‘i’ gezet worden. Naast nog wat kleine klusjes ging het in deze voornamelijk om de aanvraag van de Horeca-vergunning. De bouwgroep had inmiddels al een gesprek gehad met de gemeente over hoe en wat. Conclusie van dit gesprek was dat er mechanische ventilatie aangelegd diende te worden en dat we onze toiletten anders moesten indelen.

Dit zou een project worden voor het najaar en de winter. Na aanleiding van deze informatie hebben we ons einddoel dan ook gezet op aanvang seizoen 2019. In principe zou dit doel goed te halen moeten zijn, echter hebben we een tweetal tegenslagen te voortduren gehad. Zo werd er ingebroken in de kantine waarbij voornamelijk schade is aangericht en nauwelijks buit is gemaakt. Er werd aangifte gedaan en we konden beginnen aan het herstellen van de schade. Enkele weken later knapte er met de vorst een leiding, waardoor de gehele kantine onder water kwam te staan. Ook door dit voorval is behoorlijk wat schade ontstaan waar we weer naar moesten kijken.

Enkele weken geleden konden we dan eindelijk beginnen met het aanleggen van de mechanische ventilatie en het ombouwen van de toiletten. Tevens hebben we in samenwerking met RSE een alarmsysteem aangelegd om toekomstige (zielige) boeven uit de weg te gaan. vorige week werd dan eindelijk de laatste schroef in onze nieuwe kantine gedraaid. We voldoen aan de eisen voor de Horeca-vergunning en de aanvraag is de deur uit. Natuurlijk blijven er kleine klusjes die gedaan moeten worden, maar we kunnen samen stellen dat het project ‘Renovatie Accommodatie’ is afgerond!

Afkeuring honkbalveld

We zouden het haast vergeten te benoemen, maar ons veld is in de tussentijd circa 1,5 jaar afgekeurd geweest door de terreincommissie van de K.N.B.S.B. Ondertussen dienden we dus ook nog aan ons veld het een en ander aan te passen. Een aantal werkzaamheden konden we zelf doen en een aantal dienden uitbesteed te worden. Erg spijtig was dat onze kantine al gewoon gebruikt kon worden, maar dat er in deze periode dus geen thuiswedstrijden gespeeld mochten worden. Er werden behoorlijk wat inkomsten misgelopen wat het voor ons niet makkelijker maakte. Toch bleven we positief en werd er wat druk achter het opknappen van ons veld gezet. Nu aan het begin van seizoen 2019 hebben we alles op orde en is er voor de afwijkende pitcherheuvel een vrijstelling afgegeven. Wel dient de heuvel binnen nu en afzienbare tijd (maar wel buiten het seizoen) aangepakt te worden. Wat zeker is, is dat we dit seizoen voor het eerst echt geheel gebruik kunnen maken van onze nieuwe kantine en zijn voorzieningen!

Bekijk hieronder:
Alle foto’s van het project.
Alle berichten van het project.

Het project is klaar, de kantine is af. Wij willen iedereen die heeft geholpen of een bijdrage heeft geleverd ontzettend bedanken. Wat nu nog rest is eens flink schoonmaken en daarna vooral heel hard genieten van wat we samen bereikt hebben!

Op een goed seizoen voor 2019!

Renovatie – Het dak zit erop!

Dat gaat snel bij W.H.S.C. op het sportpark aan de Stikkerlaan te Winschoten. Het eerste dak zit er inmiddels al op! Al eerder in deze Kerstvakantie werden al fikse vorderingen gemaakt. Ook de tweede week van de vakantie wordt zinvol benut. Het cement waarin de ankers zijn vastgezet is inmiddels goed uitgehard en de eerste dug-out kon gesteld worden. Volledig waterpas zijn de staanders voorzichtig over de ankers naar beneden gedraaid waardoor de dug-out de vers gelegde fundering raakte. Nu de balken onder de dug-out weg zijn kunnen er vervolgstappen gezet worden.

Dick Ronald en Ronald zijn meteen naar Sellingen gereden om daar de opgeslagen trespa platen op te halen.  De platen waren ontzettend smerig en het leek hen goed de groene aanslag eens om zeep te helpen. Al snel verscheen een mooie witte glanzende plaat. Een kleine bijkomstigheid was dat het deze middag flink vroor. He duurde dan ook niet lang voordat het langs de platen naar beneden sijpelende water onder de handen van de schoonmakers bevroor. Gelukkig werd er goed voor de mannen gezorgd en konden ze genieten van een lekkere lunch die Karin op tafel zette. Aan de lopende band werd ± 33m² trespa gepoetst. Precies genoeg voor het dag van één dug-out.

De volgende dag werd er, na nog een aantal andere klussen op het veld, begonnen aan de eerste dakplaten. Dit bleek nog behoorlijk wat werk, maar gelukkig waren de voorbereiding getroffen. Na een dag hard werken was het begin gemaakt. De volgende dag werd er door de heren gestaag doorgewerkt. Er werd begonnen met het waterpas afstellen van de uit dug-out. Vervolgens werden de rest van de dakplaten van de thuis dug-out geplaatst.

Mooi werk mannen!
Meer foto’s zijn in het fotoalbum Renovatie Accommodatie te vinden.

Renovatie – Vorderingen Kerstvakantie

De Kerstvakantie mag nu al als erg vruchtbare periode omschreven worden voor W.H.S.C. Al enige tijd zijn we druk bezig met het renoveren van onze accommodatie en het begint al langzaam zijn contouren te verkrijgen. Een vast groepje leden staat inmiddels bijna dagelijks van 10.00 tot 16.30 uur op het veld te zwoegen.

Zaterdag 24 december
Al eerder werd begonnen aan de fundering van de thuisdug-out en vandaag mochten we de rest gaan straten. Met man en macht werden de loodzware stenen waterpas op hun plaats gelegd. Om de fundering goed op te sluiten werd er een week eerder al 60 meter opsluit bandjes opgehaald. Gezien het natte veld konden we niet het veld over met de auto. Al snel kwam het idee de aanhanger achter de auto weg te halen en deze het veld over te duwen. Het beste idee kunnen we het niet noemen gezien iedereen gelijk gebroken was, maar het scheelde behoorlijk heen en weer lopen.

Dinsdag 27 december
Nu dat iedereen de Kerstdagen achter de rug had, konden we weer vol goede moed er tegenaan. De fundering van de uitdug-out moest gelegd worden. Van de thuisdug-out hadden we al behoorlijk wat opgestoken waardoor het aanleggen van de fundering voor de uitdug-out eigenlijk heel snel ging. Voor deze fundering werden helaas niet de 60x40cm tegels gebruikt, maar de 50x50cm. tegels die ook nog een behoorlijke slag dikker waren. Gelukkig bespaarde de eerdere ervaring ons behoorlijk tijd waardoor aan het einde van de dag nog maar 3 vierkante meter gelegd moest worden.

Woensdag 28 december
Wegens de fikse vorderingen werd besloten de dug-outs uit Sellingen op te gaan halen. Op dit moment hebben we tenslotte nog de mankracht en de tijd om het project voort te zetten. Een vriend van Dick Ronald beschikte over een trekker met oplegger die W.H.S.C. kosteloos mocht lenen. Onwijs bedankt hiervoor! Snel werd de oplegger gevuld met de grove onderdelen van de dug-outs. Na een uur van hobbelen, stuiteren en door de lucht vliegende modder plaggen kwamen we aan op de Stikkerlaan te Winschoten. De reeds in Sneek genummerde onderdelen werden van de oplegger op de juiste plek neergezet. Gelukkig was er nog wat tijd over om de onderdelen neer te zetten en met een aantal schroeven reeds in elkaar te draaien. Al dat harde werken kwam samen in een nu al prachtig geheel. Tevens werd de accommodatie flink opgeruimd en al het puin is alvast naar voren gebracht.

Donderdag 29 december draaien we de resterende schroeven, bouten en moeren op de juiste plek. Verder zullen de puntjes zo veel mogelijk op de ‘I’ gezet worden zodat er straks gestaag doorgewerkt kan worden. Hulp is altijd welkom!

Bekijk hier de foto’s van de vorderingen tot zo ver.

Renovatie – Afbouwen dug-outs Sneek

afbraak-sneek6Het was vroeg opstaan voor de groep mannen die vandaag mee zijn geweest naar Sneek om de dug-outs uit elkaar te halen. Voor velen ging de wekker deze zaterdagochtend om zeven uur, want we vertrokken al om acht uur vanaf Winschoten. Voor vertrek moest er nog een hoop gebeuren. Zo werd er bijvoorbeeld een aggregaat gehaald gezien er geen stroom bij het veld is. Zodra iedereen aanwezig was, kon de rit naar Sneek worden gestart.

Na een rit van ongeveer anderhalf uur kwamen we aan op locatie in de gemeente Súdwest Fryslân. Gosse, gemeentelid, stond ons al op te wachten, maar zag dat we moeite hadden de ingang van de wielerbaan te vinden. Na een paar rondjes op de parkeerplaats besloot hij ons maar tegemoet te rijden en ons te begeleiden naar de dug-outs. Na een korte voorstelronde greep iedereen meteen naar het materiaal en werd er hard gewerkt om de dug-outs uit elkaar te halen. Een aantal mensen met het bouwkundig inzicht namen de leiding en gaven sturing aan de helpende handen.

afbraak-sneek7Ook voorzitster van de White Cats, Aline Obbink, kwam nog even voorbij met heerlijke koeken. Ze wilde de werkzaamheden op het veld toch bewonderen, gezien ze erg betrokken is bij de club. Het is ontzettend jammer dat er een vereniging in het noorden wordt opgeheven. Gelukkig kunnen veel onderdelen van het huidige speelveld worden hergebruikt bij andere verenigingen.

Tegen ongeveer half 11 kwam ons transportmiddel aangedenderd. Onder leiding van Henk en de chauffeur van verhuisbedrijf Koops werd de vrachtwagen tactisch gepositioneerd. Het afbouwen ging enorm snel en voor we het wisten lag de eerste dug-out al in stukjes op de aanhanger. De onderdelen werden met een aanhanger naar de vrachtwagen gebracht, omdat die te zwaar was voor het asfalt van de wielerbaan. Het afbouwen van de eerste dug-out was de gebruiksaanwijzing voor de tweede. Ook deze lag zo in onderdelen op het gras, om vervolgens ingeladen te worden. Je zou kunnen zeggen dat we het snel gedaan hebben.

afbraak-sneek26Zodra alles in de vrachtwagen lag kon deze op weg, terug naar Groningen. Wederom een behoorlijke rit, maar gelukkig werden we opgewacht door Marieke en Debby met een heerlijke bak koffie en een kom soep. Super, en erg gezellig! Nadat iedereen was opgewarmd kon de vrachtwagen weer uitgeladen worden. We zijn begonnen met afbouwen om ongeveer tien uur en tegen half één was het klaar. Dit is wederom het bewijs dat vele handen licht werk maken. Ontzettend bedankt iedereen voor jullie inzet!

W.H.S.C. heeft gemeente Súdwest Fryslân bedankt met een cadeaubon voor een heerlijke taart.  Tevens gaat onze dank uit naar Aline en Gosse die erg betrokken waren en dit mede mogelijk gemaakt hebben. Het volgende project is de afbraak van onze huidige dug-outs. Hiervoor zijn we wederom hulp nodig, dus houdt onze website en social media in de gaten. Tot dan!

Klik hier voor meer foto’s van vandaag.

afbraak-sneek4

Renovatie – Nieuwe dug-outs!

dugout-sneek1Al enige tijd worden er diverse plannen gemaakt om onze huidige dug-outs eens flink op te knappen. Zelfs een aantal voorbereidingen als de sponsoring/aanschaf van verf en boeiplanken zijn zelfs al getroffen. Veel van het hout is verrot of beschadigd (…door het stoten van het hoofd?). Daarnaast kunnen de zittingen wel een likje verf gebruiken en de stenen een kloddertje cement. Al met al een beste klus, maar goed daar is dan ook de gehele winterperiode de tijd voor.

Echter kwam er een aantal weken geleden een mailtje binnen waarin vermeld werd dat de honkbalclub in Sneek, de White Cats, helaas is opgeheven. Verder werd in het mailtje vermeld dat Gemeente Súdwest Fryslân nog een nieuwe locatie zocht voor de dug-outs. Ons bestuur heeft hier snel op gereageerd en naar een week kwam het bericht dat de we de dug-outs op mogen halen. Ons gehele renovatie plan gaat dus op de schop en onze dug-outs zullen dus worden vervangen door de dug-outs uit Sneek. We moeten de dug-outs zelf uit elkaar halen, het terrein netjes achter laten en zelf vervoer organiseren.

dugout-sneek3Ronald en Martin hebben reeds een kijkje genomen op het veld van Sneek om een plan van aanpak te maken. Vader van jeugdspeler Glenn, Henk, is vrachtwagenchauffeur en weet voor ons voor zaterdag 19 november een vrachtwagen te regelen  voor het vervoer. Super! Het gaat om twee enorm grote dug-outs waarvan het grootste stuk 11 bij 3 meter is. Verder spreken we over een paar honderd bouten en vele grote panelen. We kunnen dus wel wat hulp en spierballen gebruiken!

Kun jij ons helpen op zaterdag 19 november?
We vertrekken om 8 uur vanaf de parkeerplaats van het Rosarium.

Laat even weten of je komt door Martin Oolders te mailen of een berichtje te sturen.